Chính sách đổi trả, hoàn tiền

Chính sách đổi trả, hoàn tiền

  • Theme (Giao diện web) là sản phẩm nội dung số nên chúng tôi không chấp nhận yêu cầu đổi/trả/hoàn tiền Quý khách vui lòng xem kỹ web mẫu trước khi quyết định mua.
  • Tùy vào tình huống chúng tôi có quyền (không có nghĩa vụ) cho phép khách hàng đổi theme khác nếu thấy hợp lý.